SEPARATORY


 

Filtry koalescencyjne i filtroseparatory służą do wyłapywania ze sprężonego powietrza cząsteczek stałych oraz usuwania cząsteczek cieczy . W zależności od stopnia filtracji najczęściej występują jako filtry zgrubne oraz jako filtry dokładne. Powietrze przepływa przez wkład filtra od środka do zewnątrz. Cząsteczki stałe znajdujące się w sprężonym powietrzu są wyłapywane i zatrzymywane we wkładzie. Głównym zadaniem takiego filtra jest jednak oddzielanie i usuwanie cząsteczek cieczy z aerozolu. Najczęściej wykorzystuje się tego typu wyroby do usuwania mgły olejowej. Produkujemy także wersje tego typu wyrobów do oddzielania oleju od powietrza w przemysłowych instalacjach amoniakalnych.

Zdjęcia poniżej przedstawiają wielowarstwowe przemysłowe filtry koalescencyjne stosowane w amoniakalnych instalacjach chłodniczych.